NADACE SENIO

Dlouhá 325; 390 01 Tábor; nadace@senio.cz; www.senio.cz
telefon +420 381 210 441; fax +420 381 210 440
IČO 26092743; DIČ CZ26092743; číslo účtu 237188419/0300
Nadace je vedená u rejstříkového soudu v Českých BUdějovicích pod spisovou značkou N112.

ÚČEL A PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

  1. Nadace je zřízena za účelem dosažení obecně prospěšných cílů se zvláštním zaměřením k podpoře zachování kvality života seniorů a jejich aktivní účasti na životě občanské společnosti.
  2. Nadace poskytuje nadační příspěvky na základě rozhodnutí správní rady k účelům stanoveným tímto statutem, dle písemného návrhu kteréhokoli orgánu Nadace, s uvedením konkrétního účelu, ke kterému má být majetek Nadace použit, částky, data, kdy má být poskytnut, včetně třetí osoby nebo třetích osob, k jejichž prospěchu má být majetek použit.
  3. Majetek Nadace může být použit také jako nadační příspěvek pro třetí osoby na základě písemné žádosti podané touto třetí osobou Nadaci s uvedením přesného popisu účelu, který musí být v souladu s účelem Nadace. Správní rada rozhodne o tom, zda nadační příspěvek bude poskytnut a v jaké výši, včetně podmínek, za kterých může být nadační příspěvek poskytnut. Okruh osob, kterým lze poskytnout nadační příspěvek, není tímto statutem omezen.

SPRÁVNÍ RADA

  • PhDr. Jana Lešikarová (předseda),
  • Jaroslava Gerlach,
  • PhDr. Václav Mrzena

VÝROČNÍ ZPRÁVY

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 20142015201620172018, 2019, 2020, 2021

ZŘIZOVATEL

LESIKAR, a.s.