NADACE SENIO

Dlouhá 325; 390 01 Tábor; nadace@senio.cz; www.senio.cz
telefon +420 381 210 441; fax +420 381 210 440
IČO 26092743; DIČ CZ26092743; číslo účtu 237188419/0300
Nadace je vedená u rejstříkového soudu v Českých BUdějovicích pod spisovou značkou N112.